Trutamora Slovenica

Trutamora Slovenica je ansambel za arhivsko oživljanje slovenske ljudske glasbene dediščine, ki predstavlja tako inštrumentalno kot vokalno in vokalno-inštrumentalno slovensko ljudsko glasbo pretekle in polpretekle dobe.

Ansambel obstaja že 35 let; prvotno jedro ansambla je tvoril duo Omerzel-Terlep (Mira Omerzel-Terlep in Matija Terlep z gosti), ki je od leta 1971 zbiral ljudska glasbila in zvočila in jih predstavljal širem po svetu. Koncertna dejavnost temelji na etnomuzikoloških raziskovanjih slovenskih ljudskih glasbil in zvočil dr. Mire Omerzel-Mirit – v letu 2006 se je dopolnilo 35 let njenega etnomuzikološkega raziskovalnega dela – ter na obsežni zbirki glasbil (preko 200) arhivskih vrednosti ter rekonstrukcij.

Simbol ansambla trutamora je  star simbolni obrambni znak v obliki pentagrama, ki so ga Slovenci slikali na čelne strani zibk, da bi obvarovali novega člana občestva pred moro (trutto). Analogno simboliki poskuša istoimenski ansambel položiti slovensko ljudsko glasbo že v “zibel” najmlajši generaciji, da bi se lahko s poznavanjem lastnega izročila ubranila muk kaotičnega iskanja lastne identitete.

Spletna stran: Trutamora Slovenica.

Tine Omerzel Terlep, Katja Stare Komar, Mojka Žagar Gašperšič, dr. Mira Omerzel-Mirit, Cankarjev dom, 2003, foto: S. Sršen

Diskografija:

“Vilinska nit zvočne preje”, 2011

Dvojni album VILINSKA NIT ZVOČNE PREJE – šamansko obredje naših prednikov na zlatem nosilcu zvoka obuja zvočno podobo pozabljenega obredovanja naših staroslovanskih in staroslovenskih prednikov, ki so se v duhu še zmogli povezovati s celotnim Stvarstvom in so živeli kozmično zavest ali Kozmos na Zemlji. Z biseri ljudskega pesništva, v preobleki bogate simbolike, pa tudi v strukturi pesmi in napevov, v harmoniji in celo uglasitvi in oglašanju starodavnih glasbil, ki izhajajo iz staroveške in celo prazgodovinske filozofije življenja in smrti, so izvajalci s svojimi zvočnimi rekonstrukcijami navzoči tudi v današnjem času in se vzneseno čudijo modrim sporočilom iz davnine, ki so modrejša od današnje materialistično usmerjene misli.

V obsežni knjižici (68 strani) vsebinski komentarji pojasnjujejo skrivne duhovne vsebine pesmi, ki poslušalcem ponujajo iztočnice za razmišljanje in ozaveščanje. Prva zgoščenka ima 4 sklope: I. ŠAMANSKA ZVOČNA OBREDJA (Prošnja za dež, Zeleni Jurij, Istrska, Kermu se dremle, naj gre spat, Izrasla je kopinja); II. SKOZI ZASTORE ČASA (Šamansko obredje za povezovanje z Zemljo in Kozmosom, Riba Faronika, Marija z Ogrskega gre, Domišljavi kovač); III. SPOŠTOVANJE IZROČILA PREDNIKOV (Potoučka, Balada o mrtvaški kosti, Štajeriš, Drumlanje, Ena ptička priletela); IV. KOZMIČNA ZAVEST PREDNIKOV (Speivaj nama, Katica, Kresna za deklico pri hiši, Da höra ta Kucörina, Sijaj, sijaj sonce).

Druga zgoščenka ima 5 sklopov: V. VILINSKA NIT ŽIVLJENJA IN SMRTI (Godec pred peklom, Jezus je od smrti vstal, Setepaši, Tomaž ukani smrt); VI. MIT IN SIMBOLIKA DUHA (Desetnica, Pobelelo pole ovcama, Micika v püngradi rožce beri); VII. PREBUJANJE SREČE IN OBILJA (Aj, zelena je vsa gora, Improvizacija na dvojnice, Žanjemo jo, da jo požanjemo, Tri jetrve, Kresna za fanta pri hiši, Beli list papirja); VIII. UNIVERZALNA LJUBEZEN SOČUTJA (Igraj kolo v jabolko, Neža in v kačo ujeti kraljevič, Živalska svatba, Tan kre Čurča, Mlinar in smrt); IX. IZROČILO PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST (Je pa juh u pečieh, Spokorjeni grešnik, Kralj Matjaž in Marjetica).

“Štirje letni časi, Veliki slušni logos Univerzuma (Letni solsticij)”, 2007
(posneto v živo na letni solsticij 21.6.2007 v cerkvici sv. Ane v Tunjicah pri Kamniku)

“Od Miklavža do Treh kraljev”, 2005

“Zvočnost slovenske duše”, 2005

“Vedun”, 1995
(posnetek koncerta)

“Der bleiche Mond” / “Bledi mesec”, 1991
Dokumentarni terenski posnetki dr. Mire Omerzel (Terlep) poslednjih godcev na starih ljudskih “predklasičnih” glasbilih

“Zvočnost slovenskih pokrajin 4”, 1991

“Slovenske ljudske pesmi in glasbila – Zvočnost slovenskih pokrajin 3”, 1987

“Slovenske ljudske pesmi in glasbila 2”, 1982

“Slovenske ljudske pesmi in glasbila 1”, 1980

Trutamora Slovenica se je predstavila večkrat tudi v tujini. Med drugim je edina slovenska zasedba na Mednarodni etno-kompilaciji druge zgoščenke “Slovani” (Slavjane), založbe Skitski rog, 2010, kjer je zbrana etnična glasba slovanskih narodov.

Videoposnetki

Kanalizirani zdravilni zvok zvočni mediji in terapevti spuščajo skozse ob misli na novo sonce. Slovenska ljudska pesem »Sijaj, sijaj sonce« je biser med starosvetnimi pesmimi in naproša, da se popravi pot vsem ljudem na Zemlji. Zvočno prejo zaključuje sibirska šamanska pesem ob ritmih hakasijsko-tuvanskih bobnov imenovanih dungur.

Utrinek s koncerta ob zimskem sončnem obratu v galeriji Equrna, Ljubljana, 2009

The healing channelled sound flows through the therapists with the thought of the newborn sun. The Slovenian folk song »Shine the Sun, Shine« is a jewel in the ancient folk-song lore and features a supplication for the path to mend for everyone on this Earth.The sonic yarn is completed by the Sibirian shamanic song, accompanied by the rhythm of Khakassian-Tuvan drums, known as dungurs.

Highlight from the winter solstice concert at the Equrna Gallery, Ljubljana, 2009

Da höra ta Kucörina – rezijanski slavospev svetosti gore

Rezijani – to je Slovenci v sosednji Italiji, poznajo zvočno nagovarjanje gora. Vsaka gora je bitje. Pesem o gori Kucörini je pravzaprav prošnja v obliki pesmi, v kateri pevci prosijo, da plazovi (ali nesreče) ne bi uničili življenja; naši predniki so se v širjavi kozmične zavesti zmogli pogovarjati ne samo z živalmi in drevesi, zvezdami in oblaki, temveč tudi s Soncem, Zemljo in gorami, ki so si pridobile poosebljeno veljavo svetosti in moči. Ko se človek poveže z vsem obstoječim v širnem stvarstvu in sprejme enakovredno vsa bitja in celó oblike, prebudi širjave lastne zavesti. Postane ljubezen sama. Uresničena kozmična ali Božanska iskra.

The Mountain of Kucörina — praise to the sanctity of a mountain from the Western region of Rezija

The inhabitants of Rezija — Slovenians in the neighbouring Italy — have preserved the tradition of adressing mountains through sound. Each mountain is a living being. The song about the mountain of Kucörina is actually a supplication in the form of a song, in which the singers ask for the landslides (or accidents) not to destroy lives; our ancestors in their expanded consciousness could not only talk to the animals or trees, stars and clouds, but also to the Sun, Earth and the mountains, which gained a personified value of sanctity and power. When man connects to all there is in the broad Creation and equally accepts all beings and even forms, he awakens the breadth of his own consciousness. He becomes love itself. A manifested cosmic or divine spark.

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close