Literatura in gradivo

Kazalo seznama temeljne literature in knjig za brezplačni prenos

Mitologija

Slovenske ljudske povedke, pravljice, pesmi in narodopisje

*Ustno izročilo o stari veri

*Povedke

*Pravljice

*Pesmi

*Narodopisje

Prenos znanstvenih knjig o slovanski mitologiji in indoevropski kulturi

*Mitologija razvrščena po jezikih

*Indoevropejci

*Študije rodnoverja. Native faith studies.

Prenos ostalih knjig

 

MITOLOGIJA

Kropej, M.: Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. – Mohorjeva založba, 2008

Šmitek, Z.: Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva. – Študentska založba, 2012

Šmitek, Z.: Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti. – Študentska založba, 2004

Anžur, M., ur.: Triglav : religiozni pomen pri Slovanih : zbornik prispevkov 6. mednarodne konference Slovanska dediščina, na gradu Struga od 8. do 9. avgusta 2009. – Jutro, 2010

Anžur, M.: Zgodovina slovenske mitologije. Valuk, 2012

Toporov, V. N.: Predzgodovina književnosti pri Slovanih : poskus rekonstrukcije : (uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti). – Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2002

Mencej, M.: Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. – Slovensko etnološko društvo, 1997

Mencej, M.: Gospodar volkov v slovanski mitologiji. – Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001

Studia Mythologica Slavica. – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civilta dell’Europa Centro-Orientale, 1998-
(V pdf obliki na voljo pri izdajatelju: http://sms.zrc-sazu.si/Si/kazalo.html)

Ovsec, D. J.: Slovanska mitologija in verovanje. – Domus, 1991

Eliade, M.: Kozmos in zgodovina: Mit o večnem vračanju. – Nova Revija, 1992

Pleterski, A.: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. – Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1997

Pleterski, A.: KULTURNI GENOM. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Studia Mythologica Slavica – Supplementa 10, 2014 http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Pleterski_Kulturni_genom_2014.pdf

 

SLOVENSKE LJUDSKE POVEDKE, PRAVLJICE, PESMI IN NARODOPISJE

USTNO IZROČILO O STARI VERI

Čok, B.: V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. – Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2012

Medvešček, P.: Podobnik, R.: Skrivnost in svetost kamna: zgodbe o čarnih predmetih in svetih znamenjih na Primorskem. – Založništvo tržaškega tiska, 1992

Medvešček, P.: Podobnik, R.: Let v lunino senco: pripovedi o starih verovanjih. – Taura, 2006

Medvešček, P.: Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva. – Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2015

LJUDSKE PESMI

Slovenske narodne pesmi (zbral in uredil Karol Štrekelj). 4. zvezki. Cankarjeva založba, 1980

POVEDKE

Kelemina, J.: Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva: z mitološkim uvodom. – Družba sv. Mohorja, 1930

Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi. – Didakta, 1999

Radešček, R.: Slovenske legende. – Cankarjeva založba, 1983

Radešček, R.: Slovenske legende 2. – Založba Bogataj, 1996

PRAVLJICE

Unuk, J.: Slovenske pravljice. – Nova revija, 2002

NARODOPISJE

Kuret, N.: Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade od pomladi do zime. – Družina, 1989

 

PRENOS KNJIG O SLOVANSKI MITOLOGIJI IN INDOEVROPSKI KULTURI

ANGLEŠKE

Słupecki, Leszek Paweł: Slavonic pagan sanctuaries. Warsaw : Institute of archaeology and ethnology PAS, 1994. http://www.mediafire.com/download/7uebqk1r348xkhx/Slupecki_Slavic_pagan_sanctuaries.pdf

Greimas, Algirdas J.; Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology, 1992:

http://www.mediafire.com/download/lz3t0hfw1wg7r44/Greimas%2C_Algirdas_J_%281992%29_-_Of_gods_and_men%2C_studies_in_Lithuanian_mythology.pdf

Kropej Telban, Monika: Supernatural beings from Slovenian myth and folktales. Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2012 http://www.academia.edu/7119416/Supernatural_Beings_from_Slovenian_Myth_and_Folktales

 

BELORUSKE

Dučyc, Ljudmila: Sakralnaja geagrafija Belarusi. Minsk, 2011  http://www.mediafire.com/download/932876mmykptb1d/sakralnaja_geagrafia_2011.pdf

 

HRVAŠKE

Katičić, Radoslav: Božanski boj: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta : Ibis grafika, 2008.  http://www.mediafire.com/download/jefobudz2la3x98/RadoslavKaticic-Bozanski_boj.pdf

Katičić, Radoslav: Zeleni lug : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Ibis grafika, 2010: http://www.mediafire.com/download/t53zlk61mw3v97l/57524204-Kati%C4%8Di%C4%87-Zeleni-Lug.pdf

Katičić, Radoslav: Gazdarica na vratima : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Ibis grafika, 2011: http://www.mediafire.com/download/eund0c7nlzz6enb/66151262-Katicic-Gazdarica.pdf

Juraj Belaj, Juraj in Vitomir Belaj:  Sveti trokuti : topografija hrvatske mitologije. Zagreb : Ibis grafika : Institut za arheologiju : Matica hrvatska, 2014  http://www.academia.edu/20961892/Sveti_trokuti._Topografija_hrvatske_mitologije_-_CIJELA_KNJIGA

 

POLJSKE

Władysław Kowalenko, Gerard Labuda in Tadeusz Lehr-Spławińsk: Slovar slovanskih starožitnosti. Słownik starożytności słowiańskich. Tom 1-7. Warszawa: 1961-86  http://wave9.ru/books/498750-s322ownik-staro380ytno347ci-s322owia324skich.-tom-.html

Testimonija najstarejše slovanske zgodovine. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian: seria grecka, z 5: Pisarze z X wieku, przekład i oprac. Alina Brzóstkowska, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki PAN 2009.  http://www.mediafire.com/download/xxed1tc6xd49cj5/Testimonia_najdawniejszych_dziej%C3%B3w_S%C5%82owian_5.pdf

Bartmiński, Jerzy – Słownik stereotypów i symboli ludowych – Tom I – Kosmos

http://www.mediafire.com/download/3jvpffsflqz965z/Bartmi%C5%84ski_Jerzy_-_S%C5%82ownik_stereotyp%C3%B3w_i_symboli_ludowych_-_Tom_I_-_Kosmos.pdf

 

RUSKE

Аgapkina, Т.А.: Mifopoetičeskie osnovy slavjanskogo narodnogo kalendarja: Vesenne-letnij cikl. Indrik, 2002:

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2002_Agapkina_ Mifopoeticheskie_osnovy_slav’anskogo_narodnogo_kalendar’a_Vesenne-letnij _cikl.pdf

 

Plotnikova: Etnolingvisticheskaja geografija Južnoj Slavii. Indrik, 2004http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2004_Plotnikova_Etnolingvisticheskaja_geografija_Juzhnoj_Slavii.pdf

Uspenskij, B.A: Filologičeskie razyskania v oblasti slavjanskih drevnostej. 1982. http://www.rodnovery.ru/attachments/article/428/filologicheskie_razyskanija.pdf

Gura, A.V: Simvolika životnyh v slavjanskoj narodnoj tradicii. Indrik, 1997 http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Gura.pdf

Gura, A.V: Brak i svadba v slavjanskoj narodnoj kulture: semantika i simvolika. Indrik, 2012 http://www.mediafire.com/download/75xazo4hwrel1sp/gura_brak_i_svadba_v_slavyanskoy_narodnoy_kulture_semant.pdf

Kolosova: Leksika i simvolika slavjanskoj narodnoj botaniki  http://ashipunov.info/shipunov/school/books/kolosova2009_leksika_i_simvolika_slavjanskoj_narodnoj_botaniki.pdf

Vinogradova: Narodnaja demonologija i miforitualnaja tradicija slavjan http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2000_Vinogradova_Narodnaja_demonologija_i_mifo_ritual’naja_tradicija_slav’an.pdf

Etimološki slovar slovanskih jezikov. Etimologičeskih slovar slavjanskih jazykov. Nauka: 1974- Več…    http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja

 

SLOVENSKE

Mikhailov, Nikolai: Mythologia slovenica: poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika: Knjižnica Dušana Černeta, 2002  http://www.mediafire.com/download/oeka7e7b2evxaov/Nikolai_Mikhailov_Mythologia_Slovenica.rar

Krkavčanski kamen. Matej Župančič, urednik. Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2008  http://www.mediafire.com/download/nw1p82e5je7upuw/Krkavcanski_kamen.zip

Niederle, Lubor: Narava in kultura starih Slovanov: (XIV. poglavje kulturnega oddelka Slovanskih starožitnosti) / napisal Lubor Niederle ; s pisateljevim dovoljenjem iz češčine prevedel Joahim Ražem. V Trstu: Stoka, 1926   http://www.mediafire.com/download/hcxtu02hofxu0jb/Lubor_Niederle_Narava_in_kultura_starih_Slovanov.zip

Korošec, Josip: Slovansko svetišče na Ptujskem gradu. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1948 Več o knjigi v rubriki Zapisi: mitologijahttps://www.mediafire.com/folder/prilfii31sfb2/slovansko_svetisce_na_ptujskem_gradu

Trstenjak, Davorin: Triglav, mythologično raziskavanje. Na Ponikvi: [samozal.] D. Trstenjak, 1870  http://www.mediafire.com/folder/el0anivn2lswb/Davorin_Trstenjak%3A_Triglav

 

SRBSKE

Š. Kulišić, P.Ž. Petrović & N. Pantelić: Srpski mitološki rečnik. Nolit, 1970  http://www.mediafire.com/download/v5gr8plgyvebzvf/Srpski_mitolo%C5%A1ki_re%C4%8Dnik.pdf

Radenković, Ljubinko: Simbolika sveta u narodnoj magiji Južnih Slovena, Beograd : Prosveta : Balkanološki institut SANU, 1996http://www.mediafire.com/download/cu6kfg12c9brpg8/Симболика+света+у+народној+магији+Јужних+Словена.pdf

 

INDOEVROPEJCI

Gamkrelidze,Thomas V. in  Vjačeslav V. Ivanov: Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Indo-European and the Indo-Europeans : a reconstruction and historical analysis of a proto-language and a proto-culture.  Zvezek 2. Tbilisi: 1984: http://www.mediafire.com/download/smiflcho1137je2/Indo-european_and_the_Indo-europeans2.pdf

Mallory, J.P.: Encyclopedia of Indo-European Culture. http://www.mediafire.com/download/g0au1ublwiyrq00/Encyclopedia_of_Indo-European_Culture.pdf

Matasović, Ranko: A Reader in Comparative Indo-european Religion. Zagreb, 2010 http://www.mediafire.com/download/0fc1un01zriywdp/Mallory_J.P._In_seach_of_Indo-Europeans.pdf

Rigveda: mandaly I-X. Prevod Elizarenkova, J.T. Moskva: Nauka 1989-1999

http://www.mediafire.com/download/ekpqv6cmg5flh5c/RigvedaI-IV.pdf

http://www.mediafire.com/download/hd7933ewxv54j7m/RigvedaV-VIII.pdf

http://www.mediafire.com/download/tmercl890c5g8dc/RigvedaIX-X.pdf

 

 

ŠTUDIJE RODNOVERJA. NATIVE FAITH STUDIES

Strimska, Michael: Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives. Edited by Strimska, Michael. ABC Clio, 2005  http://www.mediafire.com/download/134pr0j6jdd044g/modern-paganism-in-world-cultures.pdf

 

Kaarina Aitamurto in Scott Simpson: Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. 2013  https://books.google.gr/books?id=I77oBAAAQBAJ&dq=Native+faith+and+neopaganism+in+central+and+eastern+EU

 

Rountree, Kathryn: Contemporary Pagan and Native Faith Movements in Europe: Colonialist and Nationalist Impulses. Berghahn, 2015: https://books.google.gr/books?id=sdKdBAAAQBAJ&printsec=frontc

  1. Anczyk & H. Grzymała-Moszczyńska: Walking the Old Ways: Studies in contemporary European Paganism, Katowice: Sacrum Publishing House, 2012

 

PRENOS OSTALIH KNJIG

Stodola, Ivan: Kralj Svetopolk: drama v treh dejanjih (prevedel Viktor Smolej). V Celju: Družba sv. Mohorja, 1936

Več o knjigi v rubriki Kultura: dramatika http://www.mediafire.com/view/okyo107yahh8g6n/Kralj%20Svetopolk.pdf

 

Abram, Jože: Vmeščenje Valuka za gorotanskega kneza in vojvoda pri Gospé Sveti na Koroškem okoli l. 620 po Kr. rojstvu s staroslovenskim poganskim obrednim praznikom: Z uporabo slovenskih, zlasti pa ukrajinskih narodnih obrednih pesmi. Pevske točke priredil z uporabo ukrajinskih narodnih napevov Vinko Vodopivec. Ljubljana 1914: Tisk Katoliške tiskarne.

Več o knjigi v rubriki Kultura: dramatika  http://www.mediafire.com/folder/n3wjsx4vc7c8v/Joze_Abram%3A_Vmescenje_Valuka

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close