Bibliografija staroverstva

Bibliografija staroverstva

Namen dokumenta je na enem mestu zbrati vsa dela o staroverstvu ne glede na zvrst (viri, interpretacije, recenzije itd) ali vsebino (tudi nekatera poljudna dela, kritike, itd) in s tem poenostaviti iskanje vsem, ki jih tematika zanima. Na seznam ne bodo uvrščena druga dela s področja mitologije, sodobnega rodnoverstva ali leposlovja, ki to tematiko obravnavajo. Dela so razvrščena kronološko. Dokument je v nastajanju in se posodablja. Vse predloge ali komentarje nam sporočite na: drustvo.staroverci [at] gmail.com

 

2022

Pleterski, Andrej: Bog Triglav v Cerknem. Idrijski razgledi 67, 1/2, 2022, str. 112-117

Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Saša Babič, Mateja Belak, ur. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Dostopno na povezavi: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/2017 

Kozorog, Miha: Močeradovec, staroverski in drugi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 62, 2022, št.1, str. 108-119. Dostopno na povezavi: https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-62-1-2022-splet-1.pdf

Ravnik, Mojca: K članku Mihe Kozoroga Etnološka recepcija starovercev. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 62, 2022, št.1, str. 142-144. Dostopno na povezavi: https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-62-1-2022-splet-1.pdf

Kozorog, Miha: Etnološka recepcija starovercev: Odgovor Mojci Ravnik. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 62, 2022, št.1, str. 145-146. Dostopno na povezavi: https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-62-1-2022-splet-1.pdf

 

2021

Kozorog, Miha: Staroverci in prva svetovna vojna: poskus zasuka časovnice. V:  Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije. Str. 315-338. Dostopno na povezavi: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/251/357/5886-1?inline=1

Hrobat Virloget, Katja:  Etnološka recepcija starovercev: odgovor z druge strani 1. Etnolog 31 (82), str. 197-204 in 2 del str. 207

Kozorog, Miha: Etnološka recepcija starovercev: odgovor na komentar Katje Hrobat Virloget. Etnolog 31 (82), str. 205-206.

Toplak, Cirila: Zahodnoslovensko naravoverstvo. Raziskovalna dognanja in izzivi. Historični seminar 14, ZRC SAZU. Str. 91-106. Dostopno na povezavi: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1962 

 

2020

Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja III.: zbornik prispevkov predstavljenih na tretjem simpoziju v Kobaridu, 31. avgust in 1. september 2019. Marko Hren, urednik. Društvo Slovenski staroverci

Čok, Boris: Naš Triglav. V: Studia Mythologica Slavica 23, str. 255-258. Dostopno na naslovu: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/issue/view/791

Kozorog, Miha: Etnološka recepcija starovercev. Etnolog 30 (2020), str. 111-123. Dostopno na povezavi:https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-30-2020/etnoloska-recepcija-starovercev

Pleterski, Andrej. Mitična pokrajina. Preizkusi njenega obstoja z napovednima modeloma na primeru Bleda. V: Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih. Založba ZRC SAZU. Str. 235-278. Dostopno na povezavi: http://iza.zrc-sazu.si/pdf/Opera/Blejski_otok_OIAS_42_2020.pdf

 

2019

Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja II: zbornik prispevkov, predstavljenih na drugem simpoziju v Kobaridu, 18. avgusta 2018. Hren, Marko in Nejc Petrič, urednika. Društvo Slovenski staroverci

Toplak, Cirila: Avtonomizem in egalitarizem po slovensko: med (pred)moderno in (post)kolonialnostjo. Teorija in Praksa 56 (1), 269-287, 315. Dostopno na povezavi: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TY0KFIQC 

 

2018

Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja. Zbornik. Marko Hren in Nejc Petrič, urednika. Društvo Slovenski staroverci

Kravanja, Boštjan: Kako naj etnologi mislimo staroverstvo?: Etnološki večer, Slovenski etnografski muzej, 17. april 2018. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58, številka 3/4, str. 138-140. Dostopno na povezavi: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1FPNFO68

Skrt, Darja: Ko etnološka zbirka postane izziv novih znanosti: razstava Staroverstvo in staroverci. V: Zahodna Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote: [krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče]. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS Str. 275-290

2017

Medvešček, Pavel: Motnik: nekovsko posebno in obredno vino. Tolmin: Halauc, 2017. Dostopno na povezavi: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-O09MQ703

Ravnik, Mojca: Strici, nosilci izročila stare vere – kulturni junaki ali obrobneži? : ob knjigi Pavla Medveščka Iz nevidne strani sveta, Ljubljana 2015. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 57, issue 3/4, str. 115-124 Dostopno na povezavi: https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SZEZQ90N?ty=2017 

Simpozij Staroverstvo, staro vèdenje, novi izzivi interdisciplinarnih znanosti: Goriški muzej, 2. in 3. junij 2017. Urednica Darja Skrt. DVD posnetek. 

Toplak, Cirila: Shamanism in Europe: Expected revival, extraordinary continuity. Predavanje 16.11.2017:https://www.youtube.com/watch?v=d-_wKX3zyRg&t=12s&ab_channel=CIISEWP 

 

2016

Medvešček, Pavel in Darja Skrt: Staroverstvo in staroverci: katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2. Nova Gorica: Goriški muzej

 

2015

Medvešček, Pavel: Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva, ZRC-SAZU, Ljubljana. Dostopno na naslovu: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TN0Z2F43 

 

Čok, Boris: Kamnoseško izročilo o znamenjih na portalih in kolonah po Krasu. V: Nesnovna krajina Krasa. Založba Univerze na Primorskem. Str. 99-134. Katja Hrobat Virloget in Petra Kavrečič, urednika. Dostopno na povezavi:  https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-41-1.pdf

 

2014

Medvešček, Pavel in Darja Skrt: Staroverstvo in staroverci: katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka. Nova Gorica: Goriški muzej

Pleterski, Andrej: Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. ZRC SAZU. Dostopno na naslovu: http://sms.zrc-sazu.si/En/Supplementa/Supp_10.html

 

2013

Šmitek, Zmago: Boris Čok: V siju mesečine: Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice; Založba ZRC, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU; Zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementum 5, Ljubljana 2012, 184 str. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53, št. 1/2 (2013), str. 110-111

 

Mihelič, Miha: Z lune na luno. Kamenodobni „odmevi“ v ustnem izročilu Zahodne Slovenije? Arheo 30, 2013, 67–98. Dostopno na povezavi: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SQKTGDVV 

 

2012

Čok, Boris: V siju mesečine. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. ZRC SAZU. Dostopno na povezavi: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/954 

 

2010

Čok, Boris, Opis poganskega obreda v spodmolu Triglavca: Studia Mythologica Slavica 13

 

2008

Pleterski, Andrej: Starodavna načela urejanja prostora, str. 27-32, V: Sporočilo prostora.

 

2006

Medvešček, Pavel in Rafael Podobnik: Let v lunino senco, Taura, Nova Gorica

Čop, Joža: O Črnem Biku Ali Čarnem Juncu. Studia Mythologica Slavica 9, str. 345-55

 

1992

Medvešček, Pavel in Rafael Podobnik: Skrivnost in svetost kamna: zgodbe o čarnih predmetih in svetih znamenjih na Primorskem, Trst, Založništvo tržaškega tiska

Medvešček, Pavel: Osvatina – poganski ogenj. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2, št. 1 (1992), str. 151-156.

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close