Stanisław Jakubowski (1885 – 1964)

Stanisław Jakubowski (1885 – 1964) je bil poljski slikar, grafik in pedagog. Študiral je v Stanislavovem in na Akademiji za umetnost v Krakovu, kasneje pa je bil docent na tej sami šoli. Jakubowski je avtor več slikarskih portfoljev, med drugim na temo Praslovanski motivi v arhitekturi (Prasłowanskie motywy architektoniczne – Motives of ancient Slavic architectures, 1923), Krajina slovanskih pravljic (1929) in Slovanski bogovi (Bogowie Słowian, The Gods of the Slavs; Le Dieux des Slaves, 1933). V Praslovanskih motivih v arhitekturi lahko opazimo predvsem ljudsko materialno kulturo, ki jo je avtor gotovo sam opazoval na poljskem podeželju. Slike dopolnjujejo romantični opisi, npr. vrat, ki naj bi vodila v svete hrame ali pa nagrobna znamenja, ki jim je avor dodal rozete ali sončna znamenja v svastični obliki. Trojezična mitološka galerija izdana v poljščini, angleščini in francoščini z naslovom Bogowie Słowian (Slovanski bogovi) je danes najbolj poznano delo Jakubowskega. Inicialke v knjigi so okrešene v ornamentalnem stilu, ki jih ponekod dopolnjujo triskuli ali ostale kljukaste figure. V uvodnem poglavju opisuje Slovane in njihovo kulturo, na kasnejših straneh pa predstavi vsakega boga posebej skupaj s podatki iz starih kronik. V predstavitvi boga Triglava ne pozabi omeniti slovenske gore Triglav.


Naslovnica knjige Slovanski bogovi. Slika na naslovnici predstavlja hram Retra, ki je znan iz virov pri Polabskih Slovanih. Avtor ga naslavlja “Slovanska Akropola”.

Poglavje Triglav v uvodu v knjigo Slovanski bogovi v poljščini in angleščini.

Poljski slikar Jakubowski je bil član več umetniških skupin. Tema in stil njegovih del se je oblikovala pod vplivom njegovih zanimanj za Slovane in zgodovino ornamenta, bil pa je tudi pod vplivom umetnosti Mlade Poljske. Jakubowski je avtor okoli tisoč grafik in nad 100 ekslibrisov. Značilen umetnikov monogram, ki je prisoten na večini slik, je svastika. Na slikah lahko opazimo romantične predstave in poglobljeno poznavanje slovanske mitologije, zgodovine in ljudske kulture.

Praslovanski motivi v arhitekturi.

Nagrobnik s sončnim znamenjem. Praslovanski motivi v arhitekturi.

Slovanski gromovnik Perun predstavljen v lesenem kipu. Praslovanski motivi v arhitekturi.

Iz knjige Bogowie Słowian; The Gods of the Slavs; Le Dieux des Slaves:

 

Ostale:

Jarovit

Najbolj znana dela:

∙ Prasłowiańskie motywy architektoniczne Wydawnictwo Orbis, Kraków – Dębniki 1923
∙ Bogowie Słowian, Wydawnictwo “Powściągliwość i Praca”, Kraków 1933
∙ Odnawianie zniszczonych druków, Wydawnictwo F. Pieczątkowski i Ska, Kraków – Warszawa 1947

Viri:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Jakubowski_(malarz)
https://bialczynski.wordpress.com/2010/06/19/stanislaw-jakubowski-bogowie-slowian-i-swiete-miejsca/
https://bialczynski.wordpress.com/co-to-za-strony/klan/straznicy-wiary-slowianskiej-wiary-przyrodzoney/szczep-rogate-serce-i-swiete-kolo-czcicieli-swiatowida/stanislaw-jakubowski-1885-1964-dabrowid-szczepu/
Stanisław Jakubowski. Prasłowanskie motywy architektoniczne – Motives of ancient Slavic architectures. Dostopno na URL: http://slowianie.republika.pl/drzeworyty.htm
Jakubowski Stanisław: Bogowie Słowian, The Gods of the Slavs; Le Dieux des Slaves. Powściągliwość i Praca. Kraków, 1933. Dostopno na URL naslovu: https://archive.org/details/JAKUBOWSKIStanislawBogowieSlowian1933

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close