Najlepša obleka na svetu (dvojezična slikanica, ANG/SLO)

Katja Cah, modna oblikovalka in univerzitetna diplomirana novinarka, ki se je nekaj časa aktivno ukvarjala z modo, sedaj pa se intenzivno posveča pisanju in ilustriranju je v samozaložbi leta 2018 izdala poučno dvojezično slikanico Najlepša obleka na svetu oziroma The most beautiful dress in the world. Slikanica prikazuje raznovrstnost in spremenljivost slogov oblačenja v Evropi, ki je trajala vse do potrošniškega obdobja. Rešitev trenutne situacije pisateljica vidi v samooskrbnosti, praktičnosti in modi ter načinu življenja, ki je prijazno do narave.

Knjiga je leta 2019 prejela nagrado za najboljšo samozaložniško slikanico.

»Gaja nekega dne sreča nenavadno mavrično kačo, ki jo popelje na potovanje skozi čas. Domišljijska zgodba je hkrati edinstvena preglednica zgodovine oblačenja ter smerokaz, kako je lahko odsotnost mode popolna priložnost, da se bolj posvetimo sebi, svojim bližnjim in naravi ter tako postanemo srečnejši.

Gaia one day meets an unusual rainbow snake that takes her on a journey through time. The fantasy story is at the same time a unique table of history of clothing culture, as well as a guideline of how the absence of fashion can be a perfect opportunity to focus more on ourselves, our loved ones, nature and thus become happier.«

Izjava o pridržku: Društvo slovenski staroverci med drugim skrbi za širjenje znanja in drugih informacij o staroverstvu ter spodbuja raziskovanje izročil povezanih s starimi verovanji. Zato objavljamo informacije o dogodkih in drugih vsebinah, ki jih izvajajo naši člani, ali druge organizacije in posamezniki s sorodnim poslanstvom. Velik del aktivnosti teh organizacij in posameznikov se izvaja na osnovi raziskovanj, ki so v teku, zato Društvo slovenski staroverci ne jamči za točnost, celovitost in verodostojnost informacij, ki jih bodo morebitni udeleženci prejeli na tukaj najavljenih dogodkih in drugih objavljenih vsebinah. Prav tako Društvo slovenski staroverci v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti, ko bi udeleženci tukaj objavljenih dogodkov in drugih vsebin, prejete informacije, tehnike, praktike ali druga znanja uporabili v praksi na način, ki bi povzročil kakršnokoli škodo osebi sami, drugim osebam ali okolju. V vsakem primeru svetujemo, da se pred morebitno uporabo obrednih tehnik, praktik in pripomočkov, vedno dodatno poučite o zakonitostih (posebej, če gre za posege v okolju) ter morebitnih vplivih na zdravje ljudi, drugih živih bitij in okolja. 

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close