Članek The Native Faith Group Veles: A Case Study of Slovene Contemporary Paganism

Nejc Petrič in Mirjana Borenović sta v reviji The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies objavila članek z naslovom The Native Faith Group Veles: A Case Study of Slovene Contemporary Paganism. Članek govori o slovenski rodnoverski skupnosti Veles, ki združuje elemente slovenskega sodobnega staroverstva, slovanskega rodnoverstva in druge sodobne »poganske« elemente. Analiza skupnosti temelji na polodprtih intervjujih članov skupnosti in terenskem delu v času kresovanj.

»The Slovenian Rodnovery (Native Faith) group Veles blends contemporary Pagan influences from outside Slovenia with elements of more native Slavic Paganism or “Old Faith,” including elements that have supposedly survived in western Slovenia until the middle of the twentieth century. Our analysis is based on a survey questionnaire administered to members of the group as well as a field survey and participant observation conducted on holy days.«

Članek je dostopen preko spletne strani: https://journals.equinoxpub.com/OLDPOM/article/view/41141

Izjava o pridržku: Društvo slovenski staroverci med drugim skrbi za širjenje znanja in drugih informacij o staroverstvu ter spodbuja raziskovanje izročil povezanih s starimi verovanji. Zato objavljamo informacije o dogodkih in drugih vsebinah, ki jih izvajajo naši člani, ali druge organizacije in posamezniki s sorodnim poslanstvom. Velik del aktivnosti teh organizacij in posameznikov se izvaja na osnovi raziskovanj, ki so v teku, zato Društvo slovenski staroverci ne jamči za točnost, celovitost in verodostojnost informacij, ki jih bodo morebitni udeleženci prejeli na tukaj najavljenih dogodkih in drugih objavljenih vsebinah. Prav tako Društvo slovenski staroverci v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti, ko bi udeleženci tukaj objavljenih dogodkov in drugih vsebin, prejete informacije, tehnike, praktike ali druga znanja uporabili v praksi na način, ki bi povzročil kakršnokoli škodo osebi sami, drugim osebam ali okolju. V vsakem primeru svetujemo, da se pred morebitno uporabo obrednih tehnik, praktik in pripomočkov, vedno dodatno poučite o zakonitostih (posebej, če gre za posege v okolju) ter morebitnih vplivih na zdravje ljudi, drugih živih bitij in okolja.

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close