Simboli

Eden starejših in najbolj razširjenih evropskih simbolov je šestlistnato znamenje poznano pod imenom rozeta v pomenu rože. Rozeto dobimo že pri Etruščanih in Feničanih,...

Osemkraka zvezda, za katero se je v latvijski mitološki šoli uveljavilo ime Auseklis (Jutranjica), je še eden zelo razširjenih starih simbolov, ki je poznan...

Ime pisanka prihaja od besede »pisati«. V tradicionalnih motivih vidimo stare risbe, v katere so ljudje vnašali svoje želje in vero. Pisanka je simbol...

Petkotnik oziroma lik pentagrama je star in univerzalen simbol, ki ga dobimo v mnogih kulturah in religijah in ima že od davnine veliko simbolno...

Glavni motivi, ki jih uporabljajo ljudje za okraševanje arhitektonskih členov so srce, nagelj, križ, monštranca, kelih, krog, romb, črta v obliki črke S, valovnica,...

Ivan Jager se je rodil 16. 5. 1871 blizu Bistre pri Vrhniki. V njegovi mladosti je nanj močno vplival profesor slovenščine Fran Levec, ki...

O samih simbolih in njihovem pomenu za človekovo življenje je bilo že veliko napisanega. Simboli so arhetipi in del človekovega nezavednega, sledimo jim že...

V članku predstavljamo nekatere motive na slovenskih ljudskih vezeninah. Vzorci so iz slovenskega prostora, obrazložitev pomenov pa se naslanja tudi na druge Slovane in...

Janko Barle leta 1925 Janko Barle (1869-1941), slovenski rimokatoliški duhovnik, zgodovinar, pisec in etnobotanik. Pisateljevati je začel že zelo zgodaj. Prva leta je v slovenske...