SPOMIN STOLETIJ (BLR. ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЙ) Beloruski kratki film prikazuje jesenske in zimske šege v Polesju. Ves čas film spremljajo tradicionalne ljudske pesmi. Ogled: Klik SLOVANSKI...