Slovenske ljudske pesmi: Žetvene

Ljudski pesmi niso spremljale ljudi ob vseh pomembnih mejniki njihovega življenja in v prazničnih dneh temveč tudi ob vsakodnevnih in sezonskih opravilih. Pomembno vlogo so imele na žetvi pa tudi na zabavah po končani košnji, ličkanju koruze, trgatvi, spravljanju stelja in podobnem.

Žetev nekoč na Ptujskem polju (Foto: www.gorisnica.eu)

Povzeto po: Kumer, Zmaga (1975): Pesem Slovenske dežele. Maribor: Obzorja.

Žetvena A (Drašiči, Bela krajina, št. 253, str. 359, Kumer 1975)

1 Žanjemo jo, da jo požanjemo.

2 Ja jo žanjem, ja je jela ne bom.

3 Kada kada omladić nedjelja.

4 Kada dojden k mili majki v gostje.

5 Majka daje, bratec me odganja.

6 Doma delaj, doma boš imela.

7 Doma delam, doma deklaj nimam.

8 Samo boge tri sinke edine.

9 Jednega sam Bogu darovala.

10 Drugiga sam v popovijo dala.

11 Tretjega sam zase obdržala.

 

Žetvena B (Drašiči, Bela krajina, št. 254, str. 359, Kumer 1975)

1 Povezalce, dalko zaostalo.

2 Ni junaka, ki bi ga povezal.

3 A je devojka, ki ga je nažela.

Deli