Pavel Medvešček in fotograf Rafael Podobnik: Let v lunino senco

Pavel Medvešček in fotograf Rafael Podobnik: Let v lunino senco: pripovedi o starih verovanjih. – Taura, 2006

(ni na zalogi)

Kontakt: drustvo.staroverci@gmail.com

Knjiga zbiratelja ljudskega izročila Pavleta Medveščka Let v lunino senco: pripoved o starih verovanjih je nadaljevanje knjige Skrivnost in svetost kamna ter vsebuje zgodbe starovercev iz zahodne Slovenije (Posočje, Idrijsko-Cerljansko, Obala s Krasom in področje okoli Postojne), ki jih je Medvešček zapisal v drugi polovici dvajsetega stoletja. Knjiga je neprecenljiv vpogled v verovanja in svet stare vere, kakršno so živeli naši predniki. Posebna odlika knjige so tudi bogate fotografije priznanega fotografa Rafaela Podobnika.

Deli