Ustanovno veče Društva Slovenski staroverci, kavarna Slovenskega etnografskega muzeja

Z veseljem sporočamo vsem dosedanjim sodelovcem, podpornikom in simpatizerjem, da smo 1.2. 2014, sprejeli statut in ustanovili Društvo Slovenski staroverci. Ko se potrdi še uradna registracija, boste vsi tudi povabljeni v naše vrste.

Kljub slabim vremenskim razmeram in izrednemu stanju v nekaterih predelih Slovenije, smo se zbrali na ustanovnemu veče v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja, da formalno ustanovimo društvo, katerega namen bo delovanje na področju stare vere in slovanske mitologije. Delovanje društva bo zajemalo od promocije in raziskovanja stare vere, ovrednotenja svetih mest, prirejanja dogodkov ob za staroverstvo pomembnih dnevih, sodelovanje z domačimi sorodnimi društvi in tujimi slovanskimi ter ostalimi evropskimi društvi, katerih cilji so podobni našim.

Med ustanovnimi člani smo bili mnogi dosedanji sodelavci, ki nas poznate iz delovanja naše spletne strani: Irena Urankar, Nejc Petrič, Matjaž Anžur in mnogi ostali zaslužni posamezniki za promocijo in razvoj stare vere v Sloveniji: Pavel Medvešček, Rafael Podobnik, Boris Čok, Jože Munih, Marko Hren in še mnogi drugi. Za prvega predsednika društva je bil izbran Nejc Petrič, podpredsednico društva pa Irena Urankar.

Zavzemamo se za spoštovanje etičnih in moralnih načel pri delovanju društva, posebej načela resnicoljublnosti, strpnosti in nenasilja in s tem prispevamo k globinski spravi, ki lahko izhaja samo iz poznavanje preteklosti. Na ta način društvo deluje v interesu najširše javnosti. Prav tako društvo stremi k medegeneracijskemu dialogu in s tem prispeva k strpnosti in narodni spravi.Izsek iz pozdravnega govora predsednika društva Nejca Petriča:

Zelo me veseli, da smo danes zbrani tukaj v naši prestolnici z namenom, da po več kot tisočletju uradnega konca naše prve in edine avtohtone vere, stare oziroma rodne vere, formalno ustanovimo društvo in s tem še simbolično pokažemo, da je slovenska vera še vedno živa.

Uraden konec sem rekel zato, ker stara vera ni nikoli zares izumrla. Podtalno je ves čas živela naprej in preživela skoraj vse do danes po različnih krajih Slovenije. Najbolj znane točke, kjer se je ohranila stara vera so Krkavčanski kamen v slovenski Istri, obredna jama Triglavca na Krasu, naša najvišja gora Triglav v Bohinju, ki že sama po sebi priča o našem bogu Triglavu in hrib Jelenk na Banjški planoti z Babjo jamo, ki je bila središče starovercev z obeh bregov Soče še v 20. stoletju ter še cela vrsta drugih svetih prostorov v naravi. Po celotni državi imamo sledi, ki nam pričajo o naši duhovni dediščini, od Kolpe do slapa Savice in od potoka Mokoš do svete reke Soče.

Če mi dovolite, bi predstavil razvoj zadnjih desetih let obujanja in promoviranja stare vere v Sloveniji. V tem času sem prišel v stik z mnogimi med vami, drugih ste se preko drugačnih poti, a s podobnim ciljem, spoznali med seboj.

Pred desetimi leti sem sam osebno prišel v stik s staro vero oziroma rodnoverjem. Fasciniralo me je dejstvo, da smo Slovenci imeli svojo etnično religijo že pred prihodom krščanstva. Ob vsem navdušenju sem imel še mešane občutke ob dejstvu, da je tako pomembna narodna stvar skoraj neznana. Morda je našo začetno skupino ta zmes motivirala, da smo terensko raziskovali in spoznavali somišljenike. Vedno znova smo se razveselili, ko smo videli, da nismo sami in to nam je dajalo potrditev, da delamo pravilno. Združenje Slovenski Staroverci deluje javno že 10. leto in preko svoje spletne strani, kjer predstavlja staro vero, mitologijo, običaje, zgodovino in umetnost širi med slovensko javnost zavedanje o svoji avtohtoni kulturi.

Z znanjem se nam je z leti odkrivala tudi širina in danes smo povezani že z večino podobnimi društvi po slovanskem svetu, ki se nahajajo med Jadranom, Baltikom in Črnim morjem. Na vse evropskem nivoju smo povezani z Evropskim kongresom etničnih religij, ki ima podobne cilje, kot naše danes v zibel položeno društvo: promocijo domorodnih tradicij.

Neizprosna upornost naših prednikov, da ne prodajo svoje stare vere še več kot tisoč let po uradnem pokristjanjevanju, je tudi nam dajala elana in željo, da nekaj konkretno spremenimo. Tudi za to smo se danes tukaj zbrali. Že 2009 smo poslali ministru za šolstvo pismo v katerem smo ga pozvali naj v učne načrte uvrsti tudi slovensko staro vero ob bok ostalim religijam. Ta naš cilj še vedno ni v zadostni meri uresničen in zanj se bomo še naprej zavzemali, kakor tudi za polno ovrednotenje svetih mest in spoštovanje tradicionalne duhovne kulture naših slovenskih in slovanskih prednikov.

Nekateri tukaj med nami smo že pred leti začeli tudi s praznovanji za enakonočja, sončne obrate ter ostale tradicionalne praznike. Ti zadnji smo častilci Narave, prav tako kakor je to bila večina človeštva v večjem delu človeške zgodovine. Vendar je naše društvo zastavljeno širše od zgolj nadaljevanje »žive tradicije«, saj bomo staro vero tudi raziskovali, promovirali z izdajanjem novih knjig in podpirali vse posameznike, ki bodo ozaveščali – ne preobračali- ljudi s staro vero. Kljub temu bo spomin na vero gorel le dokler bomo tukaj mi in naši zanamci, katerim smo dolžni predati vse znanje in vedenje. Zato je današnje društvo odvisno od nas vseh, ki upam, da bomo vsi po najboljših močeh pripomogli k uveljavljanju stare vere v slovenskem prostoru.

Z bogovi Slava!

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close