Literatura in gradivo

Kazalo seznama temeljne literature in knjig za brezplačni prenos

Mitologija

Slovenske ljudske povedke, pravljice, pesmi in narodopisje

*Ustno izročilo o stari veri

*Povedke

*Pravljice

*Pesmi

*Narodopisje

Prenos znanstvenih knjig o slovanski mitologiji in indoevropski kulturi

*Mitologija razvrščena po jezikih

*Indoevropejci

*Študije rodnoverja. Native faith studies.

Prenos ostalih knjig

 

MITOLOGIJA

Kropej, M.: Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. – Mohorjeva založba, 2008

Šmitek, Z.: Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva. – Študentska založba, 2012

Šmitek, Z.: Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti. – Študentska založba, 2004

Anžur, M., ur.: Triglav : religiozni pomen pri Slovanih : zbornik prispevkov 6. mednarodne konference Slovanska dediščina, na gradu Struga od 8. do 9. avgusta 2009. – Jutro, 2010

Anžur, M.: Zgodovina slovenske mitologije. Valuk, 2012

Toporov, V. N.: Predzgodovina književnosti pri Slovanih : poskus rekonstrukcije : (uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti). – Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2002

Mencej, M.: Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. – Slovensko etnološko društvo, 1997

Mencej, M.: Gospodar volkov v slovanski mitologiji. – Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001

Studia Mythologica Slavica. – ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civilta dell’Europa Centro-Orientale, 1998-
(V pdf obliki na voljo pri izdajatelju: http://sms.zrc-sazu.si/Si/kazalo.html)

Ovsec, D. J.: Slovanska mitologija in verovanje. – Domus, 1991

Eliade, M.: Kozmos in zgodovina: Mit o večnem vračanju. – Nova Revija, 1992

Pleterski, A.: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov. – Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1997

Pleterski, A.: KULTURNI GENOM. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Studia Mythologica Slavica – Supplementa 10, 2014 http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Pleterski_Kulturni_genom_2014.pdf

 

SLOVENSKE LJUDSKE POVEDKE, PRAVLJICE, PESMI IN NARODOPISJE

USTNO IZROČILO O STARI VERI

Čok, B.: V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. – Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2012

Medvešček, P.: Podobnik, R.: Skrivnost in svetost kamna: zgodbe o čarnih predmetih in svetih znamenjih na Primorskem. – Založništvo tržaškega tiska, 1992

Medvešček, P.: Podobnik, R.: Let v lunino senco: pripovedi o starih verovanjih. – Taura, 2006

Medvešček, P.: Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva. – Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2015

LJUDSKE PESMI

Slovenske narodne pesmi (zbral in uredil Karol Štrekelj). 4. zvezki. Cankarjeva založba, 1980

POVEDKE

Kelemina, J.: Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva: z mitološkim uvodom. – Družba sv. Mohorja, 1930

Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi. – Didakta, 1999

Radešček, R.: Slovenske legende. – Cankarjeva založba, 1983

Radešček, R.: Slovenske legende 2. – Založba Bogataj, 1996

PRAVLJICE

Unuk, J.: Slovenske pravljice. – Nova revija, 2002

NARODOPISJE

Kuret, N.: Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade od pomladi do zime. – Družina, 1989

 

PRENOS KNJIG O SLOVANSKI MITOLOGIJI IN INDOEVROPSKI KULTURI

ANGLEŠKE

Słupecki, Leszek Paweł: Slavonic pagan sanctuaries. Warsaw : Institute of archaeology and ethnology PAS, 1994. http://www.mediafire.com/download/7uebqk1r348xkhx/Slupecki_Slavic_pagan_sanctuaries.pdf

Greimas, Algirdas J.; Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology, 1992:

http://www.mediafire.com/download/lz3t0hfw1wg7r44/Greimas%2C_Algirdas_J_%281992%29_-_Of_gods_and_men%2C_studies_in_Lithuanian_mythology.pdf

Kropej Telban, Monika: Supernatural beings from Slovenian myth and folktales. Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2012 http://www.academia.edu/7119416/Supernatural_Beings_from_Slovenian_Myth_and_Folktales

 

BELORUSKE

Dučyc, Ljudmila: Sakralnaja geagrafija Belarusi. Minsk, 2011  http://www.mediafire.com/download/932876mmykptb1d/sakralnaja_geagrafia_2011.pdf

 

HRVAŠKE

Katičić, Radoslav: Božanski boj: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta : Ibis grafika, 2008.  http://www.mediafire.com/download/jefobudz2la3x98/RadoslavKaticic-Bozanski_boj.pdf

Katičić, Radoslav: Zeleni lug : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Ibis grafika, 2010: http://www.mediafire.com/download/t53zlk61mw3v97l/57524204-Kati%C4%8Di%C4%87-Zeleni-Lug.pdf

Katičić, Radoslav: Gazdarica na vratima : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Ibis grafika, 2011: http://www.mediafire.com/download/eund0c7nlzz6enb/66151262-Katicic-Gazdarica.pdf

Juraj Belaj, Juraj in Vitomir Belaj:  Sveti trokuti : topografija hrvatske mitologije. Zagreb : Ibis grafika : Institut za arheologiju : Matica hrvatska, 2014  http://www.academia.edu/20961892/Sveti_trokuti._Topografija_hrvatske_mitologije_-_CIJELA_KNJIGA

 

POLJSKE

Władysław Kowalenko, Gerard Labuda in Tadeusz Lehr-Spławińsk: Slovar slovanskih starožitnosti. Słownik starożytności słowiańskich. Tom 1-7. Warszawa: 1961-86  http://wave9.ru/books/498750-s322ownik-staro380ytno347ci-s322owia324skich.-tom-.html

Testimonija najstarejše slovanske zgodovine. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian: seria grecka, z 5: Pisarze z X wieku, przekład i oprac. Alina Brzóstkowska, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki PAN 2009.  http://www.mediafire.com/download/xxed1tc6xd49cj5/Testimonia_najdawniejszych_dziej%C3%B3w_S%C5%82owian_5.pdf

Bartmiński, Jerzy – Słownik stereotypów i symboli ludowych – Tom I – Kosmos

http://www.mediafire.com/download/3jvpffsflqz965z/Bartmi%C5%84ski_Jerzy_-_S%C5%82ownik_stereotyp%C3%B3w_i_symboli_ludowych_-_Tom_I_-_Kosmos.pdf

 

RUSKE

Аgapkina, Т.А.: Mifopoetičeskie osnovy slavjanskogo narodnogo kalendarja: Vesenne-letnij cikl. Indrik, 2002:

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2002_Agapkina_ Mifopoeticheskie_osnovy_slav’anskogo_narodnogo_kalendar’a_Vesenne-letnij _cikl.pdf

 

Plotnikova: Etnolingvisticheskaja geografija Južnoj Slavii. Indrik, 2004http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2004_Plotnikova_Etnolingvisticheskaja_geografija_Juzhnoj_Slavii.pdf

Uspenskij, B.A: Filologičeskie razyskania v oblasti slavjanskih drevnostej. 1982. http://www.rodnovery.ru/attachments/article/428/filologicheskie_razyskanija.pdf

Gura, A.V: Simvolika životnyh v slavjanskoj narodnoj tradicii. Indrik, 1997 http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1997_Gura.pdf

Gura, A.V: Brak i svadba v slavjanskoj narodnoj kulture: semantika i simvolika. Indrik, 2012 http://www.mediafire.com/download/75xazo4hwrel1sp/gura_brak_i_svadba_v_slavyanskoy_narodnoy_kulture_semant.pdf

Kolosova: Leksika i simvolika slavjanskoj narodnoj botaniki  http://ashipunov.info/shipunov/school/books/kolosova2009_leksika_i_simvolika_slavjanskoj_narodnoj_botaniki.pdf

Vinogradova: Narodnaja demonologija i miforitualnaja tradicija slavjan http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2000_Vinogradova_Narodnaja_demonologija_i_mifo_ritual’naja_tradicija_slav’an.pdf

Etimološki slovar slovanskih jezikov. Etimologičeskih slovar slavjanskih jazykov. Nauka: 1974- Več…    http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja

 

SLOVENSKE

Mikhailov, Nikolai: Mythologia slovenica: poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika: Knjižnica Dušana Černeta, 2002  http://www.mediafire.com/download/oeka7e7b2evxaov/Nikolai_Mikhailov_Mythologia_Slovenica.rar

Krkavčanski kamen. Matej Župančič, urednik. Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2008  http://www.mediafire.com/download/nw1p82e5je7upuw/Krkavcanski_kamen.zip

Niederle, Lubor: Narava in kultura starih Slovanov: (XIV. poglavje kulturnega oddelka Slovanskih starožitnosti) / napisal Lubor Niederle ; s pisateljevim dovoljenjem iz češčine prevedel Joahim Ražem. V Trstu: Stoka, 1926   http://www.mediafire.com/download/hcxtu02hofxu0jb/Lubor_Niederle_Narava_in_kultura_starih_Slovanov.zip

Korošec, Josip: Slovansko svetišče na Ptujskem gradu. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1948 Več o knjigi v rubriki Zapisi: mitologijahttps://www.mediafire.com/folder/prilfii31sfb2/slovansko_svetisce_na_ptujskem_gradu

Trstenjak, Davorin: Triglav, mythologično raziskavanje. Na Ponikvi: [samozal.] D. Trstenjak, 1870  http://www.mediafire.com/folder/el0anivn2lswb/Davorin_Trstenjak%3A_Triglav

 

SRBSKE

Š. Kulišić, P.Ž. Petrović & N. Pantelić: Srpski mitološki rečnik. Nolit, 1970  http://www.mediafire.com/download/v5gr8plgyvebzvf/Srpski_mitolo%C5%A1ki_re%C4%8Dnik.pdf

Radenković, Ljubinko: Simbolika sveta u narodnoj magiji Južnih Slovena, Beograd : Prosveta : Balkanološki institut SANU, 1996http://www.mediafire.com/download/cu6kfg12c9brpg8/Симболика+света+у+народној+магији+Јужних+Словена.pdf

 

INDOEVROPEJCI

Gamkrelidze,Thomas V. in  Vjačeslav V. Ivanov: Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Indo-European and the Indo-Europeans : a reconstruction and historical analysis of a proto-language and a proto-culture.  Zvezek 2. Tbilisi: 1984: http://www.mediafire.com/download/smiflcho1137je2/Indo-european_and_the_Indo-europeans2.pdf

Mallory, J.P.: Encyclopedia of Indo-European Culture. http://www.mediafire.com/download/g0au1ublwiyrq00/Encyclopedia_of_Indo-European_Culture.pdf

Matasović, Ranko: A Reader in Comparative Indo-european Religion. Zagreb, 2010 http://www.mediafire.com/download/0fc1un01zriywdp/Mallory_J.P._In_seach_of_Indo-Europeans.pdf

Rigveda: mandaly I-X. Prevod Elizarenkova, J.T. Moskva: Nauka 1989-1999

http://www.mediafire.com/download/ekpqv6cmg5flh5c/RigvedaI-IV.pdf

http://www.mediafire.com/download/hd7933ewxv54j7m/RigvedaV-VIII.pdf

http://www.mediafire.com/download/tmercl890c5g8dc/RigvedaIX-X.pdf

 

 

ŠTUDIJE RODNOVERJA. NATIVE FAITH STUDIES

Strimska, Michael: Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives. Edited by Strimska, Michael. ABC Clio, 2005  http://www.mediafire.com/download/134pr0j6jdd044g/modern-paganism-in-world-cultures.pdf

 

Kaarina Aitamurto in Scott Simpson: Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. 2013  https://books.google.gr/books?id=I77oBAAAQBAJ&dq=Native+faith+and+neopaganism+in+central+and+eastern+EU

 

Rountree, Kathryn: Contemporary Pagan and Native Faith Movements in Europe: Colonialist and Nationalist Impulses. Berghahn, 2015: https://books.google.gr/books?id=sdKdBAAAQBAJ&printsec=frontc

  1. Anczyk & H. Grzymała-Moszczyńska: Walking the Old Ways: Studies in contemporary European Paganism, Katowice: Sacrum Publishing House, 2012

 

PRENOS OSTALIH KNJIG

Stodola, Ivan: Kralj Svetopolk: drama v treh dejanjih (prevedel Viktor Smolej). V Celju: Družba sv. Mohorja, 1936

Več o knjigi v rubriki Kultura: dramatika http://www.mediafire.com/view/okyo107yahh8g6n/Kralj%20Svetopolk.pdf

 

Abram, Jože: Vmeščenje Valuka za gorotanskega kneza in vojvoda pri Gospé Sveti na Koroškem okoli l. 620 po Kr. rojstvu s staroslovenskim poganskim obrednim praznikom: Z uporabo slovenskih, zlasti pa ukrajinskih narodnih obrednih pesmi. Pevske točke priredil z uporabo ukrajinskih narodnih napevov Vinko Vodopivec. Ljubljana 1914: Tisk Katoliške tiskarne.

Več o knjigi v rubriki Kultura: dramatika  http://www.mediafire.com/folder/n3wjsx4vc7c8v/Joze_Abram%3A_Vmescenje_Valuka