Zgodovina

Objavljamo tri zgodovinske vire, ki pričajo še o poznem živem staroverstvu na Slovenskem. Viri prav tako kažejo, da se krščanstvo še stoletja kasneje trudilo...

Vstaja Polabcev izpred dobrega tisočletja na današnjem območju vzhodne Nemčije se je dogajala med rekama Labo, Odro in Baltskim morjem. Cilj vstaje leta 983...

Popotnik. Pedagoški in znanstveni list. LETNIK XLVIII. APRIL 1927. ŠTEV. 8.  Dr. M. Robič Članek Vera starih Slovanov v luči primerjajoče zgodovine verstva iz...

“Le vkup, le vkup, le vkup uboga gmajna1 … za staro pravdo”. Prve slovenske tiskane besede na plakatu o poraženih kmečkih puntarjih iz leta 1515...

V članku so kopirani nekateri odstavki iz knjige Franca Kosa Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, ki se nanašajo na pokristjanjevanje Karantancev in...

V 14. stoletju se je na širšem Tolminskem zgodil vojaški pohod, ki je bil za slovensko ozemlje nenavaden in je danes skoraj nepoznan. Iz...