Mitologija

Območje današnje Slovenije in njenega bližnjega sosedstva ni bilo nikoli vključeno v razvojni krog grške civilizacije. V dobi velike grške kolonizacije Grki tega prostora...

Doslej znana slovanska svetišča. (mišljeno za leto 1948; Op.) Svetišča, ki so služila Slovanom** pred sprejetjem krščanstva, predstavljajo v arheološkem pogledu vsaj doslej veliko redkost....

Vas Police na Cerkljanskem leži na naravni polici vrh grebena med strugama potokov Poličnica in Sjaunk, ki se izlivata v Idrijco. Ta polica je...

Stvarjenje sveta je v slovenskem ljudskem izročilu razloženo na različne načine. Motiv nastanka sveta srečamo v razlagalnih povedkah in v kozmogonskih mitih, meja med...

Božič: Jurijevo rojstvo in odhod na drugi svet (zima) Jurjevo: Jurij prinese pomlad (vesna) Ivanje: božja svatba (leto) Smrt brata in sestre: Mara postane...