Poročilo podpredsednice za člane o delu v minulem letu

Dragi člani društva Slovenski staroverci,

Dne 28. Sušca popoldan smo se nekateri dobili na Pšenku nad Idrijo na naši letni društveni veči, kjer smo naredili pregled delovanja našega društva zadnjega leta in ugotovili, da smo bili aktivni nad vsemi pričakovanji.
Opazili so nas mnogi mediji in poročali o naših poslanstvih in vsebinah. Članki v medijih so objavljeni na spletni strani v rubriki Društvo – V medijih.

Veliko naših članov je skozi vse leto  predavalo na temo staroverstva tako v lastni režiji kot v režiji društva, kjer bi izpostavila Pavleta Medveščka, Borisa Čoka, Matjaža Anžurja Vratislava, Jožeta Muniha in sebe, Ireno Urankar.

V Cerknem je naš zelo aktven član Silvo Močnik prispeval k organizaciji staroverskih predavanj in razstave Pavleta Medveščka. Družina Batista,  trio Gita in skupina Morana širijo naše vsebine preko svoje glasbe. Za ta doprisnos se jim zahvaljujemo. Že drugič je uspešno za nami Staroslovanski semenj, kjer smo lahko predstavili svoje delovanje in javnost ponudili pomembne vsebine v obliki predavanj in stojnic. V večjem številu kot lansko leto so se odzvali tudi mediji. Organizacijo načrtujem tudi za naslednje leto.

Vratislav, naš predsednik Nejc in član Pravomir so se poleti udeležili XI. Slovanske rodnoverne veče na Hrvaškem, kjer se je predla rdeča nit o pojmovanju duše v rodnoverju, v letu 2015 pa je na nas, da izpeljemo ta dogodek.

Od nas se je v preteklem letu na žalost prezgodaj poslovil režiser filmov o staroverstvu, novinar in predvsem dober kolega Jadran Sterle. Pogreba sta se v imenu društva udeležila naša člana Vratislav in Jure. Vratislav je opravil staroversko slovo. Jeseni 2014 smo na RTV Slovenijo naslovili predlog, da se namenijo sredstva za izdajo memorialne zgoščenke s filmi, ki jih je Jadran posnel na temo staroverstva. Zadnji film Kresnik, ki je ostal nedokončan, je Jadran snemal na Vratislavovemu staroverskem obredu na Kresni večer 2014.

Poleti smo se Staroverci skupaj z Upasano – sanjavo prostostjo duha udeležili obiska pri predsedniku države Borutu Pahorju. Predsedniku republike smo predstavili svoje delovanje in našo skrb za medverski dialog. Jeseni 2014 smo Staroverci skupaj z Upasano – sanjavo prostostjo duha poslali predsedniku republike naš predlog za slovensko spravo, ki naj zavzema celotno slovensko zgodovino in ne samo burno 20. stoletje. Predlog je dostopen v rubriki Društvo – Aktualno – Priloge k odprtim vprašanjem med Staroverci in Republiko Slovenijo

 

Marko Hren, Nejc Petrič in Irena Urankar smo se udeležili sestanka na Uradu za verske skupnosti, kjer smo začeli dialog o odprtih vprašanjih.
Direktorju Urada smo predstavili naša odprta vprašanja, ki se tičejo vprašanja staroverstva v šolskih kurikulah in označitve svetih mest (tudi pokristjanjenih). Kasneje smo na Urad naslovili dopis, kjer smo pokazali na sistematične napake v šolskih učbenikih za zgodovino, kjer je pomanjkljivo in napačno predstavljena stara vera ter dali pilotni seznam svetih mest, ki bi jih bilo potrebno obeležiti. Več o odprtih vprašanjih je dostopno v rubriki Društvo – Aktualno – Priloge k odprtim vprašanjem med Staroverci in Republiko Slovenijo

V jeseni 2014 smo organizirali društveni piknik sproščene narave. Veseli smo, da so se ga udeležili tudi nekateri naši starejši člani.

Prav tako smo v sodelovanju z Upasano opozorili Ministrstvo za kulturo na nevzdržno stanje t.i. Muzej slovenstva, ki bi moral stati na Blejskem otoku. V društvu se zavzemamo, da bo muzej vseboval tudi slovensko staroversko preteklost in da se zgodovina ne začne šele s pokristjanjevanjem. Blejski otok je simbolno pomembno mesto, saj je tam znana kontinuiteta več starejših svetišč. Več o tem v rubriki Društvo – Aktualno – Odprta vprašanja med Staroverci in Republiko Slovenijo.

Ob medijskih manipulacijah, diskreditacijah in norčevanju iz staroverskih svetovnonazorskih pogledov nekdanje ministrice, smo se oglasili z javnim pismom, ki smo ga naslovili na vse medije v državi. Nekdanja ministrica, ki ni skrivala svojih šamanskih obrednih praktik, je bila žrtev norčevanja zgolj zaradi svojih osebnih verskih in svetovnonazorskih pogledov. Mediji so že razumeli, da se je netolerantno norčevati iz vernikov abrahamskih religij, še vedno pa to očitno ne velja za avtohtone vere. Izjavi se je pridružila tudi dr. etnomuzikologinje Mira Omerzel Mirit. Dva internetna medija sta našo izjavo za medije tudi objavila.

Javni Zavod Cene Štupar je povabil Ireno Urankar k sodelovanju in sicer za pripravo in izvedbo učnega programa o naši mitologiji in izročilu, ki ga financira MOL, kjer je izpostavljala tudi naše društvo in še posebno nekatere naše starejše člane. Zaradi dobrega odziva  bodo daljši program ponovili / bomo ponovili spet naslednje leto. S programom smo zaključili 10. sušca.

V lanskem letu smo tudi prenovili spletno stran, ki je sedaj bolj pregledna. Statistika gledanosti naše spletne strani je v lanskem letu izjemno narasla, čemur zagotovo botruje uradna registracija po 10 letih delovanja in javnega izpostavljanja. Prav tako smo sedaj prisotni na facebooku in tviterju.

NAČRTI:

Naš največji projekt za leto 2015 je organizacija XII. Slovanske rodnoverne veče, kamor pridejo gostje iz več slovanskih držav, kjer se bomo dva dni pogovarjali o položaju rodne vere v posameznih državah, tretji dan pa sledi rodnoverni obred ob žetvi. Tema letošnje veče je Kult prednikov pri Slovanih. Veče se bodo udeležili delegati iz Rusije, Ukrajine, Češke, Hrvaške, Srbije in Slovaške. Vsaka pomoč bo več kot dobrodošla, zato člane in simpatizerje pozivamo, da pomagate po svojih močeh. Svojo prisotnost na veči sporočite predsedniku društva Nejcu. Računamo na vašo pomoč!

V delu pa je tudi projekt izdaje knjige Jožeta Karlovška, ki je pri nas že v začetku 20. stoletja pisal o slovanski mitologiji, na to temo ustvarjal grafike in pisal pesmi. Knjiga bo predvidoma izšla jeseni 2015.

Na naši veči smo soglasno tudi potrdili častne člane oz. častno članstvo za naslednje osebe, ki so naredile dejanja ključnega pomena za raziskovanje in promocijo našega naravoverskega izročila: Pavel Medvešček, Slavo Batista in Boris Čok. Izdelali bomo plakete in jih izročili osebno v naslendjh mesecih. Vsem častnim članom iskreno čestitamo in se jim javno zahvaljujemo za njihovo življensko delo! Slava Batisto poznajo staroverci po njegovem izklesanem panteonu slovanskih bogov. Pokojni Jadran Sterle je Slavota med panteonom bogov posnel v enem prvih filmov o tej temi z naslovom Iskanje slovanskih bogov. Intervju s Slavotam si lahko preberete tudi v rubriki Zapisi – Intervjuji. Borisa Čoka je Slovenija spoznala po odkritju, da je staroverstvu preživelo na Krasu še do konca 19. stoletja. V založbi SAZU je izdal pomembno knjigo V siju mesečine leta 2012. Od takrat neutrudno predava po Sloveniji in širi ljudsko izročilo o Dajbogcu, Kresu in ostali staroverski folklori. Pavle Medvešček bo svojo bogato staroversko delovanje kronal to leto z izdajo zadnje knjige v staroverski trologiji (po knjigi Skrivnost in svetost kamna, 1992, Let v lunino senco, 2006) z izdajo knjige Iz nevidne strani neba v založbi SAZU. Knjigo lahko že sedaj po ugodnejši ceni naročite v prednaročilu.

Nekateri člani društva so ločeno od društva ustanovili Staroslavov hram: akademijo staroverskih obrednih praks, ki je samostojna pravna oseba v okviru svetovno nazorske skupnosti Upasana in se ukvarja z duhovno tematiko. V hramu se srečujejo volhi oziroma žreci. Verska skupnost je registrirana po zakonu o verski svobodi in bo nadaljevala duhovno tradicijo stare vere. Za razliko od društva Staroverci, ki je posvetno, je Staroslavov hram duhovna skupnost.Društvo staroverci ostaja  posvetno in poljudno društvo, ki združuje vse, ki jih tematika zanima ne glede na življenjske nazore, Staroslavov hram pa tudi pravno deluje izven društva. Zadnja dejavnost Staroslavovega hrama je priprava seznama praznikov, ki jih praznuje skupnost za publikacijo o medverskem dialogu Urada za verske skupnosti. Staroslavov hram je zapisal, da praznuje štiri glavne praznike: Jurjevo (23.4.) – Kresni večer/Kupalo (23.6.) – Maro Morano (23.9.) in božič Svarožič (24.12.). Poleg teh praznikov pa še sekundarne praznike: Pomladno enakonočje (21.3.), Perunov dan (20.7.), Praznik rodnosti (jesensko polno luno), Dedi (31.10-1.11.) in Pust.

Naslednji društveni piknik v posvetnem, sproščenem vzdušju, bo predvidoma v drugi polovici meseca velikega travna, ki ga bomo organizirali v Bohinju.Vabilo članom sledi. Tudi sicer smo se na veči v prostem druženju na koncu pogovarjali o tem, da moramo organizirati več neformalnih druženj, saj jih zelo primanjkuje. Na žalost smo nekateri zelo zasedeni tako z društvenimi kot drugimi projekti, prirejanjem obredov itd. Veseli bi bili, če bi se vsake toliko javil nekdo, ki bi organiziral neformalna druženja vsak mesec za vse člane.

Določili smo višino članarine enako kot za lansko leto. Za tiste z rednimi prihodki 10 eur, za nezaposlene, študente pa 5 eur.

Naprošam tiste, ki na veči – se pravi letnem društvenem zboru na Pšenku, niste bili prisotni, da poravnate članarino za 2015 v najkrajšem možnem času. Tako članarino kot prispevke lahko nakažete na naš trr račun.

Ob koncu letnega poročila za naše člane bi se rada zahvalila za vso vašo podporo in zaupanje, za trud vsakega posameznika, ki na kakršenkoli način, z manjšimi in večjimi dejanji doprinese k našim ciljem in poslanstvom, ki so pomembni za vse nas in za zdravo slovensko družbo. Simpatizerje pa vabimo k včlanitvi v društvo.

Uživajte v pomladi.

Slava!

Irena Urankar, podpredsednica

003

 

004

 

005

 

006 povezovanje-vsebin

 

007 porocilo-blagajnicarke

 

008 porocilo-nadzornega-odbora

 

009 rodnoverna-veca-vratislav

 

010 predstavaitev-problematike-imena-drustva

 

012

 

013

 

011 predstavitev-staroslavovega-hrama debate-o-imenih

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close