Z mesecem listopadom 2013 so že na voljo koledarji za 2014 prikazujoč 12 božanstev, ki so jih naši predniki poznali in častili na naših tleh. Dodano je...

Letos praznujemo 35 let svojega delovanja, podpisana dr. Mira Omerzel ‒ Mirit pa čez 40 let etnomuzikološkega raziskovanja. A nikakor nismo še za staro šaro....

Igor Šivec, dr. medicine, član Likovne skupine KUD KC in MF, slikar samouk, ki ustvarja tudi s pomočjo mentorstva Marjana Zaletela, je priredil razstavo...

Če nas zanima, kaj naj nam knežji kamen pomeni danes, moramo vedeti, kaj je lahko pomenil ljudem nekoč. Različne vrste preostankov preteklosti kažejo obrise...

Prvotne ljudske predstave o svetu so bile tridimenzionalne, saj je obsegal poleg zemeljske še nebesno in podzemeljsko sfero. Vse tri je povezovala navpična “svetovna...

Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe (urednika Kaarina Aitamurto in Scott Simpson, 2013) je ena prvih knjig, ki skuša...

Stvarjenje sveta je v slovenskem ljudskem izročilu razloženo na različne načine. Motiv nastanka sveta srečamo v razlagalnih povedkah in v kozmogonskih mitih, meja med...

Predstavljamo turistično dejavnost Borisa Čoka “Pot starovercev”, ki so jo lahko ogledate pri nas na Krasu. Spodmol Triglavca Začetek poti je na vzhodni strani...